มหาสติปัฏฐานสูตรแปล และ คิริมานนทสูตรแปล

BIA-P.1.2/194

มหาสติปัฏฐานสูตรแปล และ คิริมานนทสูตรแปล

BIA-P.1.2/194 กล่อง 19 มหาสติปัฏฐานสูตรแปล และ คิริมานนทสูตรแปล

หนังสือถูกเย็บรวมกัน 3 เล่ม คือ มหาสติปัฏฐานสูตรแปล และ คิริมานนทสูตร ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5/2467 พิมพ์ครั้งที่ 9/2485 พิมพ์ครั้งที่ 16/2509

พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2509

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 272 หน้า

สติปัฏฐานสูตร, คิริมานนทสูตร

สติปัฏฐานสูตร, คิริมานนทสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/194 กล่อง 19
พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2509
Item