ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๑

BIA-P.1.2/143

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๑

BIA-P.1.2/143 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๑

พ.ศ. 2449

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 108 หน้า

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

กาลามสูตร, สิงคารวสูตร, โขมทุสสสูตร, มรณภยาภยสูตร, อัคคิสูตร, โปตลิยสูตร, อภยราชกุมารสูตร, เกสีสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร