วินัยมุข เล่ม ๓ [หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก]

BIA-P.1.2/191

วินัยมุข เล่ม ๓ [หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก]

BIA-P.1.2/191 กล่อง 19 วินัยมุข เล่ม ๓ [หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก]

พ.ศ. 2503

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 350 หน้า

วินัย, วินัยมุข, สังฆกรรม, อธิกรณ์, กรรมวาจา

วินัย, วินัยมุข, สังฆกรรม, อธิกรณ์, กรรมวาจา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร