นวโกวาท

BIA-P.1.2/178

นวโกวาท

BIA-P.1.2/178 กล่อง 18 นวโกวาท

พ.ศ. 2533

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 107 หน้า

นวโกวาท, วินัยบัญญัติ, ธรรมวิภาค, คิหิปฏิบัติ

นวโกวาท, วินัยบัญญัติ, ธรรมวิภาค, คิหิปฏิบัติ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/178 กล่อง 18
พ.ศ. 2533
Item