เมื่อไปประเทศอินเดีย

BIA-P.1.1.1 กล่อง 9

เมื่อไปประเทศอินเดีย

BIA-P.1.1.1/162 MY PILGIMAGES TO AJANTA & BAGH

BIA-P.1.1.1/163 NALANDA

BIA-P.1.1.1/164 THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE SEPTEMBER, 1955

BIA-P.1.1.1/165 NATURE OF CONSCIOUSNESS IN HINDU PHILOSOPHY

BIA-P.1.1.1/166 NEPAL THE BIRTH-PLACE OF BUDDHA

BIA-P.1.1.1/167 THE NEW PALI COURSE Part II

BIA-P.1.1.1/168 NEW STUDIES in the PHILOSOPHY

BIA-P.1.1.1/169 NICHIREN THE BUDDHIST PROPHET

BIA-P.1.1.1/170 OMAR KHAYYAM A New Version based upon Recent Discoveries

BIA-P.1.1.1/171 OXFORD JUNIOR ENGYCLOPAEDIA VOLUME I MANKIND

BIA-P.1.1.1/170 OMAR KHAYYAM A New Version based upon Recent Discoveries

BIA-P.1.1.1/171 OXFORD JUNIOR ENGYCLOPAEDIA VOLUME I MANKIND

BIA-P.1.1.1/172 OXFORD JUNIOR ENGYCLOPAEDIA VOLUME V GREAT LIVES

BIA-P.1.1.1/173 OXFORD JUNIOR ENGYCLOPAEDIA VOLUME XII THE ARTS

BIA-P.1.1.1/174 BUDDHIST PRINCIPLES OF RIGHT UNDERSTANDING

BIA-P.1.1.1/175 THE ART AND ARCHITECTURE OF THE ANCIENT ORIENT

BIA-P.1.1.1/176 PERFECT HEALTH

BIA-P.1.1.1/177 INDIAN ARCHITECTURE

BIA-P.1.1.1/178 PHILOSOPHY AND TEACHINGS OF SWAMI SIVANANDA

BIA-P.1.1.1/179 PHONETICS IN ANCIENT INDIA

BIA-P.1.1.1/180 INDIAN MUSEUM GENEROL GUIDE BOOK

BIA-P.1.1.1/181 THE PICTURE OF EVEREST

BIA-P.1.1.1/182 HARSHA'S PRIYADARSIKA

พ.ศ. 2466 ถึง พ.ศ. 2498

Sub-file

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.1.1/162
พ.ศ. 2493
Item
BIA-P.1.1.1/163
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/164
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/165
พ.ศ. 2487
Item
BIA-P.1.1.1/166
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.1/167
พ.ศ. 2492
Item
BIA-P.1.1.1/168
พ.ศ. 2495
Item
BIA-P.1.1.1/169
พ.ศ. 2492
Item
BIA-P.1.1.1/171
พ.ศ. 2495
Item
BIA-P.1.1.1/172
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1.1.1/173
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.1/174
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.1/175
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.1/176
พ.ศ. 2493
Item
BIA-P.1.1.1/177
พ.ศ. 2495
Item
BIA-P.1.1.1/178
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/179
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1.1.1/180
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.1/181
พ.ศ. 2496
Item