ลอยปทุม

P.2.3.1/2

ลอยปทุม

ลอยปทุม

พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2536

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 7328 หน้า