พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 13 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก แปลจากภาษามคธเปนไท ภาคหนึ่ง

BIA-P.1.2/100

พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 13 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก แปลจากภาษามคธเปนไท ภาคหนึ่ง

'BIA-P.1.2/100 กล่อง 15 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก แปลจากภาษามคธเปนไท ภาคหนึ่ง

พ.ศ. 2469

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 266 หน้า

สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, มัชฌิมปัณณาสก์

สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, มัชฌิมปัณณาสก์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร