อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น

BIA-P.2.1/5

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น

BIA-P.2.1/5 กล่อง 4 อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น

พ.ศ. 2527

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 1829 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.1/5 กล่อง 4
พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2536
Item