พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 13 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก แปล ภาคสอง

BIA-P.1.2/101

พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 13 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก แปล ภาคสอง

BIA-P.1.2/101 กล่อง 15 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก แปล ภาคสอง

พ.ศ. 2469

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 327 หน้า

สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, มัชฌิมปัณณาสก์

สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, มัชฌิมปัณณาสก์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร