ติดต่อเรา


 
 

กลุ่มงานจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๒๐๑
๐๘ ๕๙๖๐ ๙๕๕๕

อีเมล archives@bia.or.th

ดูแผนที่

แบบฟอร์มติดต่อ

กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณากรอกอีเมล
กรุณากรอกเรื่องที่ต้องการติดต่อ
กรุณากรอกข้อความที่ต้องการติดต่อ