พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 12 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มูลปัณณาสก์ แปล ภาคหนึ่ง

BIA-P.1.2/98

พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 12 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มูลปัณณาสก์ แปล ภาคหนึ่ง

BIA-P.1.2/98 กล่อง 15 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ แปล ภาคหนึ่ง

พ.ศ. 2469

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 289 หน้า

สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, มูลปัณณาสก์

สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, มูลปัณณาสก์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร