บรรพวินัย

BIA-P.1.2/183

บรรพวินัย

BIA-P.1.2/183 กล่อง 18 บรรพวินัย

พ.ศ. 2469

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 126 หน้า

วินัย, ศีลพระภิกษุ, หลักสูตรนักธรรม

ศีลพระภิกษุ, หลักสูตรนักธรรม, วินัย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/183 กล่อง 18
พ.ศ. 2469
Item