เมื่อไปประเทศอินเดีย

BIA-P.1.1.1 กล่อง 5

เมื่อไปประเทศอินเดีย

BIA-P.1.1.1/74 CRITICAL HISTORY OF GREEK PHILOSOPHY

BIA-P.1.1.1/75 CULTURAL FORUM

BIA-P.1.1.1/76 CURRENT AFFAIRS

BIA-P.1.1.1/77 DAY BOOK OF THOUGHTS FROM MAHATMA GANDHI

BIA-P.1.1.1/78 DELHI AND ITS NEIGHBOURHOOD

BIA-P.1.1.1/79 DHAMMAPADA

BIA-P.1.1.1/80 DRAMA OF OUR RELIGION

BIA-P.1.1.1/81 DHAMMAPADA

BIA-P.1.1.1/82 EARLY HISTORY OF KAUSAMBI

"BIA-P.1.1.1/83 EARLY MONASTIC BUDDHISM 1

BIA-P.1.1.1/84 EASTERN RELIGIONS

BIA-P.1.1.1/85 EDICTS OF ASOKA

BIA-P.1.1.1/86 English-Pali Dictionary

BIA-P.1.1.1/87 ESSENCE OF BUDDHISH

BIA-P.1.1.1/88 ESSENTIALS OF LIVING HINDU PHILOSOPHY

BIA-P.1.1.1/89 EVERYDAY LIFE IN ANCIENT INDIA

BIA-P.1.1.1/90 FENG HSUEH-FENG FABLES

BIA-P.1.1.1/91 GEOGRAPHICAL AND ECONOMIC STUDIES IN THE MAHABHABHHARATA: UPAYANA PARVA

BIA-P.1.1.1/92 GOD AND PHILOSOPHY

BIA-P.1.1.1/93 GOLDEN DOORWAY TO TIBET

BIA-P.1.1.1/94 GOLDEN DROPS OF BUDDHISM

BIA-P.1.1.1/95 GOTAMA THE BUDDHA

BIA-P.1.1.1/96 GREEK PHILOSOPHY THALES TO PLATO

พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2507

Sub-file

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.1.1/74
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1.1.1/75
พ.ศ. 2504
Item
BIA-P.1.1.1/76
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/77
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/78
พ.ศ. 2507
Item
BIA-P.1.1.1/79
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1.1.1/80
พ.ศ. 2489
Item
BIA-P.1.1.1/81
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.1/82
พ.ศ. 2478
Item
BIA-P.1.1.1/83
พ.ศ. 2484
Item
BIA-P.1.1.1/84
พ.ศ. 2494
Item
BIA-P.1.1.1/85
พ.ศ. 2494
Item
BIA-P.1.1.1/86
Item
BIA-P.1.1.1/87
พ.ศ. 2491
Item
BIA-P.1.1.1/88
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1.1.1/89
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/90
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/92
พ.ศ. 2484
Item
BIA-P.1.1.1/93
พ.ศ. 2492
Item