พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 9 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค ที่หนึ่ง

BIA-P.1.2/95

พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 9 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค ที่หนึ่ง

BIA-P.1.2/95 กล่อง 15 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค ที่หนึ่ง

พ.ศ. 2469

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 241 หน้า

สุตตันตปิฎก, ทีฆนิกาย, สีลักขันธวรรค

สุตตันตปิฎก, ทีฆนิกาย, สีลักขันธวรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร