ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2524

BIA-P.2.4.1/30 กล่อง 3

ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2524

กล่อง 3

BIA-P.2.4.1/30-1 ที่ระลึกการถึงแก่กรรมครบปีแห่ง นายเขียว พัฒโนทัย

BIA-P.2.4.1/30-2 ธรรม ๒๔ เหลี่ยม

BIA-P.2.4.1/30-3 ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องศึกษา ทั้งชนิดมีตัวตนและไม่มีตัวตน

BIA-P.2.4.1/30-4 พระบาลีมหาสติปัฏฐานสูตร

BIA-P.2.4.1/30-5 ปรมัตถธรรมคำกลอน

BIA-P.2.4.1/30-6 ศีลธรรมกลับมา (ปาฐกกถาธรรมทางวิทยุ) ตอน ๑ (ชุดลอยปทุม อันดับ ๗)

พ.ศ. 2524

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 615 หน้า