หมวดอักษร H

BIA-P.2.3.2/29 กล่อง 41

หมวดอักษร H

กล่อง 41

BIA-P.2.3.2/29-1 HANDBOOK FOR MANKIND

BIA-P.2.3.2/29-2 HEART - WOOD FROM THE BO TREE

พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2528

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 2167 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.3.2/29-1
พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2532
Item
BIA-P.2.3.2/29-2
พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2530
Item