พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 14 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก แปล ภาคห้า

BIA-P.1.2/104

พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 14 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก แปล ภาคห้า

BIA-P.1.2/104 กล่อง 15 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก แปล ภาคห้า

พ.ศ. 2469

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 252 หน้า

สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, อุปริปัณณาสก์

สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, อุปริปัณณาสก์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร