พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 ปัญจกนิบาต มณิกุณฑลวรรคที่ 1 - อัฑฒวรรคที่ 3 ปัญจกนิบาตชาดก

BIA-P.1.2/124

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 ปัญจกนิบาต มณิกุณฑลวรรคที่ 1 - อัฑฒวรรคที่ 3 ปัญจกนิบาตชาดก

BIA-P.1.2/124 กล่อง 16 ปัญจกนิบาตชาดก

พ.ศ. 2453

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 144 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/124 กล่อง 16
พ.ศ. 2453
Item