เมื่อไปประเทศอินเดีย

BIA-P.1.1.1 กล่อง 2

เมื่อไปประเทศอินเดีย

BIA-P.1.1.1/15 ANCIENT INDIA HISTORY AND CULTURE

BIA-P.1.1.1/16 ANGKOR EMPIRE

BIA-P.1.1.1/17 ARCHAEOLOGICAL REMAINS MONUMENTS AND MUSEUMS PART I

BIA-P.1.1.1/18 ARCHAEOLOGICAL REMAINS MONUMENTS AND MUSEUMS PART II

BIA-P.1.1.1/19 ART OF INDIA

BIA-P.1.1.1/20 ART OF INDIAN ASIA I

BIA-P.1.1.1/21 ART OF INDIAN ASIA II

BIA-P.1.1.1/22 ART OF INDIA THROUGH THE AGES

BIA-P.1.1.1/23 ART OF THE WORLD : INDIA

BIA-P.1.1.1/24 ASOKA

BIA-P.1.1.1/25 ASPECTS OF MAHAYANA BUDDHISM AND ITS RELATION TO HINAYANA

BIA-P.1.1.1/26 ASSAM

พ.ศ. 2473 ถึง พ.ศ. 2507

Sub-file

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.1.1/15
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.1/16
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/17
พ.ศ. 2507
Item
BIA-P.1.1.1/18
พ.ศ. 2507
Item
BIA-P.1.1.1/19
พ.ศ. 2495
Item
BIA-P.1.1.1/20
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/21
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/22
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/23
พ.ศ. 2507
Item
BIA-P.1.1.1/24
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/26
พ.ศ. 2489
Item