ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๙

BIA-P.1.2/151

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๙

BIA-P.1.2/151 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๙

พ.ศ. 2450

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 76 หน้า

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

ทาฬิททิยสูตร, อรกานุสาสนีสูตร, อมาตาปุตติกสูตร, สัทธรรมปฏิรูปกะสูตร, จุฬมาฬุโกยวาทสูตร, เทวธาวิตักกสูตร, นกุลปิตสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร