พระวิสุทธิมัคค์ เผดจ พ.ศ. ๒๔๖๕ เล่มหนึ่ง

BIA-P.1.2/166

พระวิสุทธิมัคค์ เผดจ พ.ศ. ๒๔๖๕ เล่มหนึ่ง

BIA-P.1.2/166 กล่อง 17 พระวิสุทธิมัคค์ เผดจ พ.ศ. ๒๔๖๕ เล่มหนึ่ง

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 404 หน้า

วิสุทธิมรรค, สีลนิทเทส, ธุตังคนิทเทส, กัมมัฏฐานคหณนิทเทส, ปฐวีกสิณนิทเทส

วิสุทธิมรรค, สีลนิทเทส, ธุตังคนิทเทส, กัมมัฏฐานคหณนิทเทส, ปฐวีกสิณนิทเทส

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร