พระไตรปิฎก สยามรัฐ อภิธรรมปิฎก พระวิภังค์

BIA-P.1.2.1/11 กล่อง 2

พระไตรปิฎก สยามรัฐ อภิธรรมปิฎก พระวิภังค์

BIA-P.1.2.1/11 กล่อง 2 พระไตรปิฎก สยามรัฐ อภิธรรมปิฎก พระวิภังค์

พ.ศ. 2474

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 688 หน้า

อภิธรรมปิฎก, วิภังค์

อภิธรรมปิฎก, วิภังค์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร