พระอภิธัมมปิฎก พระปุคคลปัญญัตติ พระกถาวัตถุ พระยมก ภาคสอง

BIA-P.1.2/138

พระอภิธัมมปิฎก พระปุคคลปัญญัตติ พระกถาวัตถุ พระยมก ภาคสอง

BIA-P.1.2/138 กล่อง 16 พระอภิธัมมปิฎก พระปุคคลปัญญัตติ พระกถาวัตถุ พระยมก ภาคสอง

พ.ศ. 2470

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 257 หน้า

พระอภิธรรม, พระไตรปิฎกแปลไทย

พระอภิธรรม, พระไตรปิฎกแปลไทย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร