ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๕

BIA-P.1.2/147

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๕

BIA-P.1.2/147 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๔

พ.ศ. 2449

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 92 หน้า

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

อริยวังสิกสูตร, ติกัณฑกีสูตร, อาชัญญสูตร, วิมุตตายนสูตร, เทวทัตตสูตร, อาฆาฏปฏิวินยสูตร, วัตถูปมสูตร, สัลเลขสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร