พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2 กัณฑ์ที่ 7 มหาพน ในเวสสันดรชาดก มหาวนวรรณนา

BIA-P.1.2/135

พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2 กัณฑ์ที่ 7 มหาพน ในเวสสันดรชาดก มหาวนวรรณนา

BIA-P.1.2/135 กล่อง 16 มหาวนวรรณนา

ชาดก กล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มีลักษณะเป็นนิทานสุภาษิต แต่ในตัวพระไตรปิฎกไม่มีเล่าเรื่องไว้ มีแต่คำสุภาษิต รวมทั้งคำโต้ตอบในนิทาน ซึ่งรายละเอียดและความเป็นมาปรากฎในอรรถกถาชาดก คือหนังสือที่แต่งขึ้นอธิบายพระไตรปิฎกอีกต่อหนึ่ง

พ.ศ. 2477

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 23 หน้า

ชาดก, นิบาตชาดก, มหานิบาตชาดก, เวสันดรชาดก, กัณฑ์มหาพน

นิบาตชาดก, ชาดก, มหานิบาตชาดก, เวสันดรชาดก, กัณฑ์มหาพน

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/135 กล่อง 16
พ.ศ. 2477
Item