ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๗

BIA-P.1.2/149

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๗

BIA-P.1.2/149 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๗

พ.ศ. 2450

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 121 หน้า

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

มหาสติปัฏฐานสูตร, ภัทเทกรัตตสูตร, สัตตัฏฐานสูตร, มหาราหุโลวาทสูตร, ฉวิโสธนสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร