มองด้านใน

P.2.3.1/1

มองด้านใน

เอกสารชุดมองด้านใน จัดพิมพ์ธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุออกมาตามลำดับ มีหน้าปกเป็นภาพคน ภายในตัวคนมีคนอีกคนหนึ่ง ดำน้ำลงไปงมแก้วมณีที่อยู่ในดอกบัว

พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2536

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 6423 หน้า