พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 10 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ที่สอง

BIA-P.1.2/96

พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 10 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ที่สอง

BIA-P.1.2/95 กล่อง 15 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ที่สอง


พ.ศ. 2469

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 345 หน้า

สุตตันตปิฎก, ทีฆนิกาย, มหาวรรค

สุตตันตปิฎก, ทีฆนิกาย, มหาวรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร