พระสัมภารวิบาก เทสนา

BIA-P.1.2.1/37 กล่อง 5

พระสัมภารวิบาก เทสนา

BIA-P.1.2.1/37 กล่อง 5 พระสัมภารวิบาก เทสนา

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 342 หน้า

พระพุทธเจ้า, พระโพธิสัตว์, การบำเพ็ญบารมี

พระพุทธเจ้า, พระโพธิสัตว์, การบำเพ็ญบารมี

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร