พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 วีสตินิบาต นิบาตชาดก เล่ม ๑๔ วีสตินิบาต

BIA-P.1.2/129

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 วีสตินิบาต นิบาตชาดก เล่ม ๑๔ วีสตินิบาต

BIA-P.1.2/129 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๑๔ วีสตินิบาต

พ.ศ. 2471

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 282 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/129 กล่อง 16
พ.ศ. 2471
Item