เก็บเป็นสถิติ

BIA-P.2.4/8 กล่อง 2

เก็บเป็นสถิติ

กล่อง 2

BIA-P.2.4/8-7 สูตรของเว่ยหล่าง กับ ปาฐกถาเกี่ยวกับนิกายเซ็น

BIA-P.2.4/8-8 เกียรติคุณพระพุทธเจ้า

BIA-P.2.4/8-9 ปาฐกถา เรื่องลักษณะที่น่าอัศจรรย์บางประการของพุทธศาสนาอย่างเถรวาท

BIA-P.2.4/8-10 ลักษณะที่น่าอัศจรรย์บางประการของพุทธศาสนาอย่างเถรวาท

BIA-P.2.4/8-11 เรื่องพหุลานุสาสนี หรือ คำสั่งสอนซึ่งทรงสั่งสอนมากที่สุด

พ.ศ. 2498

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 552 หน้า