เก็บเป็นสถิติ

BIA-P.2.4/25 กล่อง 14

เก็บเป็นสถิติ

กล่อง 14

BIA-P.2.4/25-8 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับทานบริจาค

BIA-P.2.4/25-9 บุญ พร้อม อนุสรณ์

BIA-P.2.4/25-10 ทิศธรรม หรือ การไหว้ทิศอย่างอารยชน

BIA-P.2.4/25-11 จิตที่คิดจะให้นั้นสบายกว่าจิตที่คิดจะเอา และ เพราะมีผู้ขาดแคลนเราจึงมีโอกาสได้บุญ

BIA-P.2.4/25-12 ภาพพุทธประวัติจากหินสลัก [ยุคก่อนมีพระพุทธรูป] ภาค 1 จากการประสูติ ถึง การตรัสรู้

BIA-P.2.4/25-13 วัคซีนกันโรคบ้า

BIA-P.2.4/25-14 หนังสือธรรม

พ.ศ. 2515

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 619 หน้า