ธาตุปฺปทีปิกา หรือ พจนานุกรม บาลี-ไทย แพนกธาตุ ประกอบด้วยหลักไวยากรณชั้นสูงของบาลี

BIA-P.1.2/199

ธาตุปฺปทีปิกา หรือ พจนานุกรม บาลี-ไทย แพนกธาตุ ประกอบด้วยหลักไวยากรณชั้นสูงของบาลี

BIA-P.1.2/199 กล่อง 19 ธาตุปฺปทีปิกา หรือ พจนานุกรม บาลี-ไทย แพนกธาตุ ประกอบด้วยหลักไวยากรณชั้นสูงของบาลี

พ.ศ. 2468

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งจำนวน 488 หน้า

พจนานุกรม, ภาษาบาลี

ภาษาบาลี, พจนานุกรม

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร