ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๒

BIA-P.1.2/144

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๒

BIA-P.1.2/144 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๒

พ.ศ. 2449

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 102 หน้า

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

มหาวัจฉโคตรสูตร, นครวินเทยยสูตร, เทศนาสูตร, เวฬุทวาเรยยสูตร, เอสุการีสูตร, อัปปมาทสูตร, สันทิฏฐิกสูตร คณกโมคคัลลานสูตร, กุณฑลิยสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร