ปฐมสมโพธิ ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑ [หลักสูตรนักธรรม และ ธรรมศึกษา ชั้นตรี - เอก]

BIA-P.1.2/182

ปฐมสมโพธิ ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑ [หลักสูตรนักธรรม และ ธรรมศึกษา ชั้นตรี - เอก]

BIA-P.1.2/182 กล่อง 18 ปฐมสมโพธิ ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑ [หลักสูตรนักธรรม และ ธรรมศึกษา ชั้นตรี - เอก]

พ.ศ. 2513

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 277 หน้า

พุทธประวัติ, ปฐมสมโพธิ

พุทธประวัติ, ปฐมสมโพธิ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร