เก็บเป็นสถิติ

BIA-P.2.4/24 กล่อง 13

เก็บเป็นสถิติ

กล่อง 13

BIA-P.2.4/24-1 หัวข้อธรรมในคำกลอน และ การบำรุงพระศาสนา

BIA-P.2.4/24-2 หัวข้อธรรมในคำกลอน

BIA-P.2.4/24-3 การบำรุงพระพุทธศาสนา และ เรื่องเฉลยปัญหาโภชนาการ

BIA-P.2.4/24-4 อนุสรณ์ นายโกวิท ถิระวัฒน์

BIA-P.2.4/24-5 สูตรของเว่ยหล่าง

BIA-P.2.4/24-6 โอวาทแก่ศิษย์หนุ่ม

BIA-P.2.4/24-7 หลักพระพุทธศาสนาและธรรมบรรยายพิเศษ

BIA-P.2.4/24-8 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายกลิ่น นคราวงศ์

BIA-P.2.4/24-9 การไหว้ทิศอย่างอารยชน หรือ ทิศธรรม

BIA-P.2.4/24-10 พระพุทธเจ้า ชนิดที่อาจอยู่กับเราได้ตลอดเวลา นิพพานที่นี่ เดี๋ยวนี้ กับนิพพาน ต่อตายแล้ว

BIA-P.2.4/24-11 คุณหญิงจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (เลื่อน)

BIA-P.2.4/24-12 คู่มือ อุบาสก อุบาสิกา ภาค 1 ทำวัตรเช้า - เย็น และกรวดน้ำ (สวดแปลแบบสวนโมกข์)

BIA-P.2.4/24-13 ทำบุนสามแบบ

พ.ศ. 2514

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 1715 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.4/24-2
พ.ศ. 2514
Item
BIA-P.2.4/24-5
พ.ศ. 2514
Item
BIA-P.2.4/24-6
พ.ศ. 2514
Item
BIA-P.2.4/24-13
พ.ศ. 2514
Item