ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๑๐

BIA-P.1.2/152

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๑๐

BIA-P.1.2/152 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๑๐

พ.ศ. 2450

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 88 หน้า

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร