คัมภีร์อื่น ลำดับที่ 56 มิลินทปัญหา

BIA-P.1.2/91

คัมภีร์อื่น ลำดับที่ 56 มิลินทปัญหา

BIA-P.1.2/91 กล่อง 14 มิลินฺทปญฺหา

พ.ศ. 2466

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 564 หน้า

มิลินทปัญหา, พระยามิลินท์, พระนาคเสน

มิลินทปัญหา, พระยามิลินท์, พระนาคเสน

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/91 กล่อง 14
พ.ศ. 2466
Item