เก็บเป็นสถิติ

BIA-P.2.4/1 กล่อง 1

เก็บเป็นสถิติ

กล่อง 1

BIA-P.2.4/1-1 พระพุทธศาสนา ชั้นบุถุชน

BIA-P.2.4/1-2 นิพพาน

BIA-P.2.4/1-3 ความกลัว

พ.ศ. 2473 ถึง พ.ศ. 2480

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 120 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.4/1-2
พ.ศ. 2478
Item
BIA-P.2.4/1-3
พ.ศ. 2480
Item