วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย

BIA-P.1.2/176

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย

BIA-P.1.2/176 วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2514

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 421 หน้า

วิสุทธิมรรค, ขันธนิเทศ, อายตนธาตุนิเทศ, อินทริยสัจจนิเทศ, ปัญญาภูมินิเทศ

วิสุทธิมรรค, ขันธนิเทศ, อายตนธาตุนิเทศ, อินทริยสัจจนิเทศ, ปัญญาภูมินิเทศ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร