อินทปัญญัสส-ปาฬีเวยยากรณัง (เงื่อม)

BIA-P.1.2.1/6 กล่อง 1

อินทปัญญัสส-ปาฬีเวยยากรณัง (เงื่อม)

BIA-P.1.2.1/6 กล่อง 1 อินทปัญญัสส-ปาฬีเวยยากรณัง (เงื่อม)

พ.ศ. 2469

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 311 หน้า

ไวยากรณ์บาลี, ภาษาบาลี, ตำราเรียน

ภาษาบาลี, ไวยากรณ์บาลี, ตำราเรียน

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร