พระไตรปิฎกแปล

BIA-P.1.2/114

พระไตรปิฎกแปล

BIA-P.1.2/114 กล่อง 15 พระไตรปิฎกแปล

พ.ศ. 2480

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 21 หน้า

พระไตรปิฎกแปล

พระไตรปิฎกแปล

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/114 กล่อง 15
พ.ศ. 2480
Item