เก็บเป็นสถิติ

BIA-P.2.4/18 กล่อง 7

เก็บเป็นสถิติ

กล่อง 7

BIA-P.2.4/18-1 ข้อคิดแนวธรรม

BIA-P.2.4/18-2 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์ตรี พระบรรเจิดวิชาชาญ

BIA-P.2.4/18-3 กตัญญูกตเวที

BIA-P.2.4/18-4 สูตรของเว่ยหล่าง โดยพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ กับ ชุมนุมปาฐกถาเกี่ยวกับนิกายเซ็น โดยนายแพทย์ ตันม่อเซี้ยง

BIA-P.2.4/18-5 ชุมนุมเรื่องสั้นของพุทธทาสภิกขุ (รวม 15 เรื่อง)

BIA-P.2.4/18-6 ความดับไม่เหลือ การทำบุญทำกุศลที่สูงสุด ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ทำไมกัน?

BIA-P.2.4/18-7 สารนุสรณ์

BIA-P.2.4/18-8 พุทธบริษัท กับ ทรัพย์สมบัติ และ ทำดีได้ดี-ทำชั่วได้ชั่ว

BIA-P.2.4/18-9 ปวารณา คือ เครื่องหมายแห่งคนดี

BIA-P.2.4/18-10 หลักพุทธธรรม (คำบรรยายหลักพระพุทธศาสนา บรรยายอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ.๒๕๐๕)

BIA-P.2.4/18-11 ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางทองดี ชีเจริญ

พ.ศ. 2508

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 1324 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.4/18-1
พ.ศ. 2508
Item
BIA-P.2.4/18-3
พ.ศ. 2508
Item
BIA-P.2.4/18-7
พ.ศ. 2508
Item