เก็บเป็นสถิติ

BIA-P.2.4/42 กล่อง 16

เก็บเป็นสถิติ

กล่อง 16

BIA-P.2.4/42-1 หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) นางบุญมา วิสุทธิแพทย์

BIA-P.2.4/42-2 มหาวชิราวุธ

BIA-P.2.4/42-3 คนดีศรีตรัง

BIA-P.2.4/42-4 ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ฉบับพกพา เล่ม 1

BIA-P.2.4/42-5 ตถตา หน้าเชิงตะกอน

BIA-P.2.4/42-6 อตัมมยตา สำหรับชาวบ้าน

พ.ศ. 2534

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 1094 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.4/42-2
พ.ศ. 2534
Item
BIA-P.2.4/42-3
พ.ศ. 2534
Item
BIA-P.2.4/42-5
พ.ศ. 2534
Item