หมวดอักษร T

BIA-P.2.3.2/37 กล่อง 42

หมวดอักษร T

กล่อง 42

BIA-P.2.3.2/37-1 TEACHING DHAMMA BY PICTURES

BIA-P.2.3.2/37-2 Towards Buddha-dhamma

BIA-P.2.3.2/37-3 Toward the Truth

BIA-P.2.3.2/37-4 THE 24 DIMENSIONS OF DHAMMA

BIA-P.2.3.2/37-5 TWO KINDS OF LANGUAGE

พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2534

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 960 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.3.2/37-1
พ.ศ. 2511
Item
BIA-P.2.3.2/37-2
พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2534
Item
BIA-P.2.3.2/37-3
พ.ศ. 2514
Item
BIA-P.2.3.2/37-4
พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2534
Item
BIA-P.2.3.2/37-5
พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2517
Item