พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 13 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก แปล ภาคสาม

BIA-P.1.2/102

พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 13 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก แปล ภาคสาม

BIA-P.1.2/102 กล่อง 15 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก แปล ภาคสาม

พ.ศ. 2469

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 293 หน้า

สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, มัชฌิมปัณณาสก์

สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, มัชฌิมปัณณาสก์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร