หมวดอักษร บ

BIA-P.2.3.2/10 กล่อง 25

หมวดอักษร บ

กล่อง 25

BIA-P.2.3.2/10-1 บทช่วยจำสำหรับการศึกษาอตัมมมยตา ๑๐๐ บท และ อตัมมยตา กับ การเมือง

BIA-P.2.3.2/10-2 บทเทศน์สาธิต พิเศษชุดที่ ๑ "ลายแทงขุดเพชร"

BIA-P.2.3.2/10-3 บทเทศน์สาธิต พิเศษชุดที่ ๒ "ลายแทงขุดเพชร"

BIA-P.2.3.2/10-4 บทเรียนที่ควรรู้เมื่อท่านมาอยู่ที่สวนโมกข์

BIA-P.2.3.2/10-5 บรมธรรม

BIA-P.2.3.2/10-6 บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ได้ผลจริง

BIA-P.2.3.2/10-7 บวชทำไม

BIA-P.2.3.2/10-8 บวช ๓ เดือน

BIA-P.2.3.2/10-9 บ่อเกิดการทำบุญวันสารท โลหกุมภิชาดกกถา : ชาดกว่าด้วยเรื่องเปรตตกนรกหม้อทองแดง

BIA-P.2.3.2/10-10 บันทึกการสนทนาธรรม เรื่อง อานาปานสติสูตร

BIA-P.2.3.2/10-11 บ้าวูบเดียว

BIA-P.2.3.2/10-12 บุญปีใหม่

BIA-P.2.3.2/10-13 บุพพภาคการตามรอยพระอรหันต์

BIA-P.2.3.2/10-14 บูชา ๓ จะทำอย่างไรดี ?

BIA-P.2.3.2/10-15 บางเรื่องของสวนโมกข์ เล่มที่ 1

BIA-P.2.3.2/10-16 บางเรื่องของสวนโมกข์ เล่มที่ 2

พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2534

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 2803 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.3.2/10-5
พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2526
Item
BIA-P.2.3.2/10-7
Item
BIA-P.2.3.2/10-8
พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2527
Item
BIA-P.2.3.2/10-11
พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2534
Item
BIA-P.2.3.2/10-12
Item
BIA-P.2.3.2/10-14
พ.ศ. 2514
Item