วินัยมุข เล่ม ๒ [หลักสูตรนักธรรมชั้นโท]

BIA-P.1.2/189

วินัยมุข เล่ม ๒ [หลักสูตรนักธรรมชั้นโท]

BIA-P.1.2/189 กล่อง 18 วินัยมุข เล่ม ๒ [หลักสูตรนักธรรมชั้นโท]

พ.ศ. 2512

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 188 หน้า

วินัย, วินัยมุข, สิกขาบท, อภิสมาจาร

วินัย, วินัยมุข, สิกขาบท, อภิสมาจาร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร