ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2512

BIA-P.2.4.1/20 กล่อง 2

ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2512

กล่อง 2

BIA-P.2.4.1/20-1 การงานคือการปฏิบัติธรรม

BIA-P.2.4.1/20-2 ความเกิดที่คนยังไม่รู้จัก

BIA-P.2.4.1/20-3 คำปรารภเรื่อง ใจความอานาปานสติอย่างสมบูรณ์แบบ และอย่างแบบชาวบ้าน

BIA-P.2.4.1/20-4 ชนะดวงจันทร์ หรือชนะตนดี

BIA-P.2.4.1/20-5 หัวข้อธรรมในคำกลอน และ ดับไม่เหลือ

BIA-P.2.4.1/20-6 NO RELIGION

BIA-P.2.4.1/20-7 TOWARDS BUDDHA-DHAMMA

BIA-P.2.4.1/20-8 TWO KINDS OF LANGUAGE

พ.ศ. 2512

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 476 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.4.1/20-6
พ.ศ. 2512
Item
BIA-P.2.4.1/20-7
พ.ศ. 2512
Item
BIA-P.2.4.1/20-8
พ.ศ. 2512
Item