ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2498

BIA-P.2.4.1/8 กล่อง 1

ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2498

กล่อง 1

BIA-P.2.4.1/8-1 สูตรของเว่ยหล่าง กับ ปาฐกถาเกี่ยวกับนิกายเซ็น

BIA-P.2.4.1/8-2 ปาฐกถา ลักษณะที่น่าอัศจรรย์บางประการของพุทธศาสนาอย่างเถรวาท (พร้อมด้วยคำแปลพากย์อังกฤษ)

BIA-P.2.4.1/8-3 เรื่องพหุลานุสาสนี หรือ คำสั่งสอนซึ่งทรงสั่งสอนมากที่สุด

พ.ศ. 2498

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 813 หน้า